projekt koncepcyjny rewitalizacji młyna, Olsztyn, 2008