projekt koncepcyjny rewitalizacji portu morskiego, 2008