identyfikacja wizualna, projekt loga, stoiska handlowego dla firmy Polkos, 2008